FINA LILLA NÖTVÄCKAN

Talgoxar, blåmesar, gråsparvar och domherrar flyttar på sig när nötväckan kommer ilande.

 

 
 
I högt tempo laddar den in frön i näbben för att sedan med fart lämna stället. Nötväckan har gömställen där den lägger undan fröna.
 
 
 
 
 
Det är på hösten de bygger upp ett lager av mat som de behöver när snön faller och kyliga vindar blåser. 

 

 

 

 

Genom att vi människor placerar ut mat i fågelbord kan nötväckan klara även de tuffaste vintrar. Sitt lager av mat gömmer dom på flera ställen t ex i springor och håligheter.